بگوییداگر میخواهید به همسرتان خیانت کنید...لطفا به او بگویید...

اگر بگویید نه شما پنهان کاری کرده اید...نه او مشکوک میشود...جریان را میفهمد...هی از خودش میپرسد چرا...عذاب میکشد...و بی هیچ حرفی میرود...

بگویید...و دوستانه بروید پی کارتان...او را زجر ندهید...لطفا...

منبع اصلی مطلب : جُغدِ سفید
برچسب ها : بگویید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : توصیه ى دوم...